psycholog/psychoterapeuta Maciej Bednarz

+48 792 507 661

KIM JESTEM

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Od 15 lat pracuję w rożnych obszarach działalności pomocowej, między innymi w pomocy społecznej, służbie zdrowia czy sądownictwie. Dało mi to możliwość zebrania doświadczeń w bardzo różnorodnym spektrum problemów dotykających ludzi w ich codziennym życiu.

Ukończyłem psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS, a swoje umiejętności psychoterapeutyczne zdobywałem w ramach całościowego, 4-letniego kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie także ukończyłem 2 letnie studium psychoterapii młodzieży. Szkolenia te są akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

JAK PRACUJĘ

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Obejmuje zazwyczaj 1 do 3 spotkań i stanowi początek współpracy. Celem jest wstępne określenie problemu i wskazanie kierunków pomocy. Konsultacja może zakończyć się na udzieleniu pomocy psychologicznej i wsparcia psychologicznego, zaleceniu odbycia wizyty u innego specjalisty lub podjęciu decyzji o rozpoczęciu psychoterapii.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna - toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania sesji terapeutycznej. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami.

Proces ten ma doprowadzić do przymierza terapeutycznego co w konsekwencji ma wpłynąć na zmianę obszaru problemowego, który pacjent wnosi na sesji.

TERAPIA ONLINE DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

Wierzę, że podstawą relacji terapeutycznej jest osobisty kontakt pacjenta z terapeutą. Jednak zmiana perspektywy społecznej wymusza także zmiany w perspektywie pracy psychoterapeutycznej. Istnieje zatem możliwość odbycia konsultacji online, a później po dokładnej ocenie możliwości przeprowadzenia terapii w takiej formie.

Konsultacje i terapia młodzieży możliwa jest w przedziale wiekowym od 14 do 18 lat. Kontakt terapeutyczny odbywa się za pomocą wybranej formy przez pacjenta z zastrzeżeniem, iż musi być to forma audio-wizualna.

W CZYM MOGĘ POMÓC

PODSTAWOWE OBSZARY INTERWENCJI, TO:

  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia nastroju/depresja
  • zaburzenia obsesyjno kompulsyjne
  • problemy adaptacyjne do nowych sytuacji życiowych
  • przeżycia traumatyczne, w tym traumy złożone i wielokrotne
  • problemy z adaptacją na stres

PIERWSZA WIZYTA

Na pierwszą wizytę, należy umówić się telefonicznie lub skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego poniżej.

Proszę pamiętać, iż pierwsza wizyta ma charakter diagnostyczny dlatego zaleca się aby zarezerwować sobie w tym dniu od 2 do 3 godzin czasu wolnego.

GABINET ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM SIEMIANOWIC ŚLASKICH.

Autorem obrazów użytych w ilustracji strony jest Jarosław Bednarz - tel: 530610856

TELEFON:

792 507 661

NAPISZ DO MNIE